Otázka:

Sú slová kvalifikácia a kvalifikovanosť synonymné?

Heslá:

kvalifikácia, kvalifikovanosť

Odpoveď:

Slová kvalifikácia a kvalifikovanosť sú synonymné vo význame „odborná spôsobilosť, schopnosť vykonávať nejakú prácu alebo funkciu“, pričom slovo kvalifikácia má aj ďalšie významy, ktoré si môžete overiť v KSSJ, SSJ a v slovníkoch cudzích slov.


Otázka z 25. 01. 2008 bola zodpovedaná dňa 29. 01. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu kvalifikácia