Otázka:

Aký povôd má názov Málinô Brdo? Ako sa skloňuje?

Heslá:

Malinné, Málinô Brdo

Odpoveď:

Podľa informácie uvedenej v článku PhDr. Milana Majtána, DrSc., v časopise Slovenská reč v roku 1980 (Málinô – Malinné) dvojslovná podoba Málinô Brdo vznikla omylom kartografov pri tvorbe mapy v roku 1913 podľa názvu susedného objektu (vrchu) Brdo a takto sa dostala aj do ďalších máp. Úradná štandardizovaná podoba názvu vrchu pri Ružomberku je Malinné. Uvádza sa aj v príslušných publikáciách Úradu geodézie, kartografie a katastra SR. V súčasnosti sa stretávame s rozličnými variantmi názvu – Málinô/Malinô/Malino/Malinné Brdo, podoby Málinô Brdo a Malinô Brdo sú nárečové a používajú sa v miestnom prostredí ako neoficiálny variant názvu Malinné a podľa dokladov z internetu sa častejšie používajú na pomenovanie lyžiarskeho strediska či turistickej lokality, nie vrchu. Názov Malinô Brdo sa skloňuje, pričom prvá časť ako prídavné meno vzoru pekný a druhá časť ako podstatné meno stredného rodu vzoru mesto, napr. boli sme na Malinom Brde, ideme z Maliného Brda. V praxi sa stretávame aj s takým spôsobom skloňovania, pri ktorom sa prvá časť názvu Malinô skloňuje ako podstatné meno (na Maline Brde, z Malina Brda) alebo sa ponechá nesklonná (na Malinô Brde, z Malinô Brda), prípadne sa skloňuje ako prídavné meno, no v niektorých pádoch s nenáležitými príponami (na Malinôm Brde, z Malinieho Brda); tieto spôsoby skloňovania však nie sú spisovné. 


Otázka z 01. 04. 2008 bola zodpovedaná dňa 03. 04. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu Malinné