Otázka:

Môže sa súvetie začínať podraďovacou spojkou aby alebo že?

Heslá:

podraďovacie spojky na začiatku súvetia, aby, že

Odpoveď:

Na začiatku súvetia môže stáť aj podraďovacia spojka. Vo vetách typu Aby sa uistil, že je v bezpečí, dobre sa poobzeral alebo Že Kristián bol katolík, pripadalo jej celkom logické je prehodené poradie viet, čo robí formuláciu štylisticky príznakovou. Takéto vety sa používajú väčšinou v beletrii, kde sa štýl rozprávača a postáv približuje hovorovému štýlu.      


Otázka z 26. 01. 2014 bola zodpovedaná dňa 06. 02. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu podraďovacie spojky na začiatku súvetia