Otázka:

Je sloveso blbnúť, resp. blbosť, čechizmus?

Heslá:

blbosť, blbnúť, blbec, blbý, blbo

Odpoveď:

 

Slová blbosť, blbnúť, blbec, blbý, blbo sa v slovenčine hodnotia ako subštandardné, nespisovné výrazy. Ide o čechizmy, pre ktoré máme v slovenčine plnohodnotné spisovné ekvivalenty (porov. príslušné heslá v Krátkom slovníku slovenského jazyka, 2003, na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra slovnik.juls.savba.sk). V elektronickej verzii slovníka sa subštandardné výrazy uvádzajú fialovou farbou a pri nich sa čiernou farbou uvádzajú spisovné ekvivalenty. Ďalšie synonymá si môžete vyhľadať v elektronickej verzii Synonymického slovníka slovenčiny (2004) na tej istej stránke.   


Otázka z 26. 01. 2014 bola zodpovedaná dňa 04. 02. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu blbosť