Otázka:

V beletrii sa stretávam so situáciou, keď sa niekto prihlási do telefónu: Prosím? Podľa mňa je spôsob s otáznikom nevhodný, predpokladám, že správne je Prosím s bodkou, veď sa nik na nič nepýta, iba sa po zdvihnutí ohlási.

Heslá:

prosím, prosím v telefóne

Odpoveď:

Na otázku písania interpunkčného znamienka za ohlasovacím výrazom prosím, ktorým sa nadväzuje telefonický rozhovor, nie je jednotný názor. Nejde tu o typickú opytovaciu, zvolaciu či oznamovaciu vetu. Niektorí pri vyslovení daného výrazu cítia mierne stúpavú intonáciu evokujúcu otázku, a preto používajú otáznik; iní ho vnímajú iba ako ohlásenie a prikláňajú sa k oznamovacej výpovedi s bodkou.


Otázka z 26. 01. 2014 bola zodpovedaná dňa 11. 02. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 6 odpovedí k heslu prosím