Otázka:

Je výraz cyklaménový spisovný?

Heslá:

cyklaménový

Odpoveď:

V Pravidlách slovenského pravopisu, v Krátkom slovníku slovenského jazyka, v Synonymickom slovníku slovenčiny, v Slovníku cudzích slov, v Slovníku slovenského jazyka aj v Slovníku súčasného slovenského jazyka sa vo význame „červenofialový“ uvádza podoba prídavného mena cyklámenový (nie podoba cyklaménový, ktorú ste uviedli vo svojom e-maile). Pravidlá slovenského pravopisu, Krátky slovník slovenského jazyka, Slovník slovenského jazyka aj Slovník cudzích slov sú v elektronickej podobe prístupné na webovej stránke nášho ústavu www.juls.savba.sk.


Otázka z 28. 03. 2008 bola zodpovedaná dňa 31. 03. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu cyklaménový