Otázka:

Je slovo predčasom vo vete Stretla som ju predčasom správne?

Heslá:

pred časom

Odpoveď:

Výraz pred časom sa píše ako spojenie predložky pred s podstatným menom čas v inštrumentáli.


Otázka z 24. 01. 2014 bola zodpovedaná dňa 06. 02. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu pred časom