Otázka:

Pečiatka sa na papier odtláča alebo otláča.

Heslá:

odtlačok, otlačok, odtlačiť, otlačiť

Odpoveď:

Pečiatka sa na papier odtláča a zanecháva po sebe odtlačok.Slovom otlačok bez d sa pomenúva otlačené miesto (t. j. miesto poškodené tlakom) na povrchu tela. (Porov. slová odtlačiť, odtlačok, otlačiť, otlačok v slovníkoch sprístupnených na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://slovniky.korpus.sk.)


Otázka z 24. 01. 2014 bola zodpovedaná dňa 31. 01. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu odtlačok