Otázka:

Priezvisko nášho nového kolegu je Derevjanik. Ako sa správne prečíta slabika de v tomto priezvisku, mäkko alebo tvrdo? Kolega nám povedal, že v jeho rodine sa to vyslovuje tvrdo.

Heslá:

Derevjanik

Odpoveď:

V slovenčine sa spojenie písmen de vyslovuje v slovách domáceho pôvodu väčšinou mäkko, takže možno predpokladať, že aj priezvisko Derevjanik bude väčšina používateľov slovenčiny vyslovovať mäkko. Ak však viete, že v rodine nositeľa tohto priezviska sa slovo Derevjanik vyslovuje s tvrdou spoluhláskou d, odporúčame Vám, aby ste sa pridŕžali ich rodinného úzu.


Otázka z 24. 01. 2014 bola zodpovedaná dňa 31. 01. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Derevjanik