Otázka:

Ako sa správne píše: auto show alebo autoshow?

Heslá:

autošou, autoshow, auto show

Odpoveď:

Anglický výraz show má už v slovenčine adaptovanú podobu šou (nesklonné podstatné meno ženského rodu), preto Vám odporúčame uvádzať názov podujatia v podobe autošou. Toto slovo sa v slovenčine bežne používa, o čom sa môžete presvedčiť na internete. Ak sa rozhodnete pre pôvodnú anglickú podobu, tá je dvojslovná – auto show, ale v slovenčine sa používa aj podoba autoshow.


Otázka z 24. 01. 2014 bola zodpovedaná dňa 31. 01. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu autošou