Otázka:

Je výraz fitnescentrum spisovné? Alebo mám radšej používať výraz fitnes či fitcentrum?

Heslá:

fitnescentrum, fitcentrum, fitnes

Odpoveď:

Vo význame „stredisko, miestnosť s telocvičným vybavením na udržiavanie telesnej kondície; posilňovňa“ máme v Krátkom slovníku slovenského jazyka podoby fitnescentrum fitcentrum. V 1. zväzku nového Slovníka súčasného slovenského jazyka sa popri uvedených podobách uvádza aj podoba fitnes, ktorá sa tu kvalifikuje ako hovorové slovo. Všetky tri podoby sú spisovné, pričom hovorové slová sa nepoužívajú v odbornej terminológii, sú príznačné pre živú neoficiálnu, resp. súkromnú komunikáciu.


Otázka z 19. 03. 2008 bola zodpovedaná dňa 26. 03. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu fitnescentrum