Otázka:

Je správne rybací šalát alebo rybí šalát?

Heslá:

rybí

Odpoveď:

Prídavné mená rybí aj rybací sú obidve správne a ako rovnocenné varianty sa uvádzajú v Pravidlách slovenského pravopisu aj v Krátkom slovníku slovenského jazyka (obidve príručky sú v elektronickej podobe prístupné na webovej stránke nášho ústavu slovniky.korpus.sk). Aj v spojení so slovom šalát možno použiť obidve prídavné mená – rybací šalát aj rybí šalát, v praxi sa častejšie používa pomenovanie rybací šalát.

 


Otázka z 23. 01. 2014 bola zodpovedaná dňa 27. 01. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu rybí
Alebo položte odborníkom novú otázku:

Položiť otázku