Otázka:

Čo je správne. "dohoda o vzájomný zápočet pohľadávok" alebo "dohoda o vzájomnom započítaní pohľadávok"?

Heslá:

dohoda o

Odpoveď:

Z jazykového hľadiska je správne dohoda o vzájomnom zápočte pohľadávok i dohoda o vzájomnom započítaní pohľadávok. Slovo zápočet je ekonomický termín, ktorého rovnoznačným výrazom je slovo započítanie. Slovo dohoda sa tak ako slovo zmluva viaže s predložkou v lokáli – dohoda o niečom. Odporúčame Vám prečítať si aj odpoveď o väzbe slova zmluva v našej elektronickej poradni (zadajte do vyhľadávača heslo zmluva o diele).


Otázka z 23. 01. 2014 bola zodpovedaná dňa 06. 02. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu dohoda o