Otázka:

Aký je presný význam slov "abstinencia, abstinent"? Možno nazvať slovom abstinent aj človeka, ktorý nikdy nepil?

Heslá:

abstinencia, abstinujúci, Abstinent

Odpoveď:

V slovníkoch slovenského jazyka sa uvádzajú iba základné významy slov. Pri podstatnom mene abstinencia je to význam „zdržiavanie sa pôžitkov, najmä pitia liehovín, zdržanlivosť (z rozumových, zdravotných alebo etických dôvodov)“. Všeobecne možno teda slovom abstinent nazvať každú osobu, ktorá sa zdržiava pôžitkov (v súčasnosti predovšetkým pitia alkoholu), či už z náboženských, zdravotných, alebo iných dôvodov. Osobu, ktorá sa pokúša zbaviť závislosti od alkoholu, drog, hracích automatov a pod., presnejšie nazývame abstinujúci alkoholik/narkoman/gambler (hráč).


Otázka z 22. 01. 2014 bola zodpovedaná dňa 29. 01. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu abstinencia