Otázka:

Prečo sa za správny tvar genitívu od slova Gbely považuje podoba Gbiel, keď je to podstatné meno mužského rodu?

Heslá:

Gbely, Donovaly, Krompachy, Žabokreky, Vráble, Tesáre, Kúty, Dvory, Brehy

Odpoveď:

Sídelné názvy tvorené pomnožným podstatným menom mužského rodu ako Gbely, Donovaly, Krompachy, Žabokreky, Vráble, Tesáre a pod. majú v genitíve tvar Gbiel, Donovál, Krompách, Žabokriek, Vrábeľ, Tesár. Takto sa skloňujú sídelné názvy tvorené pomnožnými podstatnými menami mužského rodu, ktoré si nezachovali jasnú významovú súvislosť s príslušnými apelatívami. Názvy, ktoré majú zreteľnú súvislosť s apelatívom, podľa ktorého boli pomenované, majú v genitíve príponu -ov, t. j. Kúty – z Kútov, Dvory – z Dvorov, Brehy – z Brehov.


Otázka z 22. 01. 2014 bola zodpovedaná dňa 30. 01. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu Gbely