Otázka:

Aký je správny slovenský ekvivalent talianskeho výrazu aceto balsamico? Balzamový ocot alebo Balzamínový ocot? Dnes je to už chránený názov.

Heslá:

balzamový, balzamikový, balzamický, balzamínový, aceto balsamico

Odpoveď:

 

Talianske prídavné meno balsamico nie je súčasťou našej slovnej zásoby ani v rovine cudzích slov. Do slovenčiny sa prekladá prídavnými menami balzamový, vonný, voňavý, liečivý, antiseptický. Všetky tieto výrazy súvisia s voňavou polotekutou živicou balzamovníka, ktorá sa používa najmä v lekárnictve a kozmetike a v slovenčine sa nazýva balzam. Aj preto pri prvých stretnutiach s takzvaným balzamovým octom (po taliansky aceto balsamico) vznikol na Slovensku dojem, že tento chuťovo i vôňou výrazný ocot obsahuje balzamové živice, t. j. živice z balzamovníka. Po podrobnejšom oboznámení sa s octom typu aceto balsamico a jeho výrobou sa ukázalo, že špecifická chuť je výsledkom dlhoročného skladovania v sudoch z čerešňového dreva, v ktorých vyzrieva najmenej 12 rokov. Talianske  prídavné meno balsamico sa v názve octu zrejme používa vo význame „vzácny (ako balzam), lahôdkový, delikatesný“. V súčasnosti sa v slovenčine používajú tri podoby názvu octu aceto balsamico, a to balzamový ocot, balzamikový ocot aj balzamický ocot, a z jazykového hľadiska možno všetky tri názvy považovať za vhodné (názov balzamínový, ktorý ste uviedli, by poukazoval na okrasnú rastlinu balzamínu, záhradnú kvetinu z rodu netýkavkovitých).  

Ustálením pomenovania balzamový ocot by sa rozšíril význam prídavného mena balzamový v slovenčine, prídavné meno balzamikový je utvorené príponou -ový od talianskeho pomenovania balsamico (prispôsobeného slov. pravopisu na balzamiko) a podoba balzamický, ktorá má pôvod v gréčtine, sa v slovenčine používa ako zriedkavejšie synonymum prídavného mena balzamový. 

            Pripomíname, že spojením balzamikový ocot sa pomenúva typ výrobku a podľa slovenského pravopisu ho treba písať s malým začiatočným písmenom, aj keď ide o chránený názov (nie je to značka).


Otázka z 22. 01. 2014 bola zodpovedaná dňa 29. 01. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu balzamový