Otázka:

Aký je správny tvar slova sója v tomto spojení: stopy sóji alebo sóje? Aký je tvar slova lepok (alebo lepek) v rovnakom spojení?

Heslá:

sója

Odpoveď:

Slovo sója sa skloňuje podľa vzoru ulica a v genitíve jednotného čísla má tvar sóje – stopy sóje. Slovo lepok (nie lepek) sa skloňuje podľa vzoru dub (samohláska -o- pri skloňovaní vypadáva) a v genitíve jednotného čísla má tvar lepku – stopy lepku.

 


Otázka z 22. 01. 2014 bola zodpovedaná dňa 22. 01. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu sója