Otázka:

Ako sa skloňuje slovo avatar?

Heslá:

avatar

Odpoveď:

Slovo avatar, ktoré má rovnaký pôvod ako prevzaté slovo avatára, sa do slovenčiny v tejto podobe dostalo z angličtiny, a keďže ide o nové slovo (ktoré sa v poslednom čase rozšírilo pravdepodobne v súvislosti s projektom Second Life), v slovenských slovníkoch nie je zatiaľ lexikograficky spracované. Pri používaní slova avatar v 2. význame (ktorý uvádzate vo svojom e-maile) „počítačovo vytvorená herná postava, ktorá v hre zastupuje alebo predstavuje hráča“ nám ako prirodzenejšie prichodí jeho skloňovanie ako životného podstatného mena vzoru chlap (v nominatíve plurálu avatari). Zodpovedá tomu aj používanie slova avatar v textoch na internete, a to predovšetkým v spojeniach, v ktorých sa použil tvar akuzatívu, napr. Vkus sa síce za virtuálne peniaze lindeny kúpiť nedá, ale značkové tenisky alebo nové krídla pre avatara áno. – Stačí si... vytvoriť vlastného avatara a vrhnúť sa do víru virtuálneho života. – Používateľ si musí zvoliť jedinečné meno a avatara, svoju virtuálnu podobu. – V Second Life má avatara množstvo známych osobností.– ... a každý má na svojej obrazovke avatarov tých ostatných. Ako neživotné podstatné meno vzoru dub možno slovo avatar (v nominatíve plurálu avatary) skloňovať vtedy, keď zastupuje význam uvedený vo Vašom e-maile ako 3. „obrázok používateľa, ktorý sa zobrazuje pri používateľovej prezývke“, napr. jednoduché farebné avatary s motívom ľudskej tváre; pravidlá pre avatary (obrázky).


Otázka z 13. 03. 2008 bola zodpovedaná dňa 26. 03. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu avatar