Otázka:

Ktorý výraz je správny pre miesto, kam dopadla lavína: lavínisko alebo lavínište?

Heslá:

lavínisko

Odpoveď:

Vo význame „miesto, ktorým sa prevalila lavína alebo kde skončila lavína“ je v slovenčine správny výraz lavínisko alebo lavínovisko (porov. Slovník súčasného slovenského jazyka, 2. zv. z r. 2011). V praxi sa častejšie používa podoba lavínisko.

 


Otázka z 21. 01. 2014 bola zodpovedaná dňa 22. 01. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu lavínisko