Otázka:

Sú slová pádlo a rigol spisovné?

Heslá:

pádlo

Odpoveď:

Slová pádlo aj rigol sú spisovné a uvádzajú sa v Pravidlách slovenského pravopisu aj v Krátkom slovníku slovenského jazyka (obidve príručky sú v elektronickej podobe prístupné na webovej stránke nášho ústavu slovniky.korpus.sk).

 

Slovo pádlo pochádza z angličtiny (paddle) a do slovenčiny sa dostalo z češtiny (pádlo) cez nemčinu (Paddel). Podobu s príponou stredného rodu -o získalopravdepodobne podľa slova veslo. U nás sa slovo pádlo (a z neho utvorené sloveso pádlovať)začalo používať v súvislosti s rozvojom niektorých druhov vodných športov  (napr. kanoistiky či kajakárstva), keď športovci potrebovali odlíšiť toto športové náčinie od vesla, ktoré je na rozdiel od voľného pádla pripevnené k člnu. Do slovenského výkladového slovníka sa slovo pádlo zaradilo v roku 1963 (do 2. zväzku Slovníka slovenského jazyka), do Slovníka cudzích slov v r. 1979. (V archíve jazykovej poradne nášho ústavu máme doklady z roku 1972, v ktorých sa slovo pádlo vysvetľovaloako „špeciálny druh vesla“ a rozlišovanie medzi veslom pádlom sa považovalo za náležité iba v športovej oblasti. V bežnej reči sa takáto diferenciácia vtedy pociťovala ako „nepotrebná“.)    

 

            Slovo rigol vo významoch „priekopa, žliabok na odvádzanie vody“ a „výtlk (na ceste)“ pochádza z latinčiny a do slovenčiny sa dostalo z nemčiny cez francúzštinu (do francúzštiny z holandčiny).   

 


Otázka z 21. 01. 2014 bola zodpovedaná dňa 24. 01. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu pádlo