Otázka:

Aký je tvar lokálu jednotného čísla od slova lokál?

Heslá:

lokál, lokáli, terminál, kapitál, vizuál, editoriál, personál, kondicionál, potenciál, inštrumentál, imperiál

Odpoveď:

 Slovo lokál patrí medzi mužské neživotné podstatné mená cudzieho pôvodu, ktoré sa skloňujú podľa vzoru dub, pričom v lokáli jednotného čísla majú pádovú príponu podľa vzoru stroj, čiže -i: lokál – (z) lokálu, lokálu, lokál, (v) lokáli, (s) lokálom; lokály – (z) lokálov, lokálom, lokály, (v) lokáloch, (s) lokálmi. Takto sa skloňuje väčšina prevzatých slov so zakončením na -ál, napr. kapitál, personál, terminál, kondicionál, recitál, vizuál, editoriál, potenciál, inštrumentál, imperiál atď. Sú to slová, ktoré prešli ku skloňovaniu podľa vzoru dub, pričom z mäkkého vzoru stroj im zostala lokálová prípona -i.

Pri podobných nejasnostiach je na webovej stránke nášho ústavu slovniky.korpus.sk k dispozícii elektronická verzia kodifikačných príručiek, čiže Pravidiel slovenského pravopisu (3. vyd., 2000) a Krátkeho slovníka slovenského jazyka (4. vyd., 2003). V nich sa pri slove lokál po prípone genitívu jednotného čísla uvádza za skratkou L prípona lokálu jednotného čísla -i a za skratkou mn prípona nominatívu množného čísla -y. Uvádzanie iných prípon popri obligátnej prípone genitívu jednotného čísla je zaužívané pri slovách so zmiešaným skloňovaním alebo pri tých, pri ktorých sa u používateľov prejavuje nerozhodnosť pri voľbe určitej pádovej prípony.


Otázka z 21. 01. 2014 bola zodpovedaná dňa 03. 02. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu lokál