Otázka:

Môžete mi objasniť vhodnosť používania prídavných mien odborový a odborársky? Ak sú odborové zväzy, prečo máme odborárskych bossov?

Heslá:

odborový, odborársky

Odpoveď:

 

 

Prídavné meno odborový je odvodené od slova odbory vo význame „organizácia združujúca pracovníkov podľa pracovných oblastí“. Vyskytuje sa napr. v spojeniach odborový zväz, odborová organizácia, odborový orgán, odborová centrála, odborové hnutie, odboroví pracovníci, odborový predák, odboroví funkcionári. Prídavné meno odborársky je odvodené od slova odborár, ktoré má význam 1. člen odborovej organizácie, 2. pracovník odborových orgánov. Najčastejšie sa používa v spojeniach odborárski predáci, odborárski bossovia, odborárski lídri, odborárska organizácia, odborárski funkcionári, odborárske požiadavky, odborárska práca, odborársky denník, odborárske zväzy, odborárska centrála, odborárske protesty, odborárske hnutie. Z ukážok vidieť, že v spojení s niektorými slovami, napr.  predák, funkcionár, zväz, centrála, hnutie, sa používajú obe prídavné mená, pretože významovo spolu súvisia (slovo odborár je odvodené od slova odbory). Takýto jav súbežnej spájateľnosti príbuzných prídavných mien nie je v jazyku ojedinelý, porov. slovné spojenia banské/banícke mesto, banská/banícka škola, lesný/lesnícky traktor, cukrárske/cukrárenské výrobky.


Otázka z 20. 01. 2014 bola zodpovedaná dňa 04. 02. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu odborový