Otázka:

Ako je to s písmenom "x", ktoré hláskujeme ako "iks"? Ide o jednu hlásku?

Heslá:

písmeno X, x

Odpoveď:

 

V súvislosti s Vašou otázkou treba odlišovať hlásky od ich grafických znakov, čiže písmen. V prvom prípade sa pohybujeme vo fonetickej – zvukovej rovine, v druhom prípade ide o pravopis. Písmeno x sa vyskytuje iba v cudzích slovách, pričom môže označovať rozličné hlásky. V slovách gréckeho a latinského pôvodu písmeno x označuje spojenie hlások ks alebo gz, napr. xenofóbia, exemplár, v španielčine výnimočne aj hlásku ch – porov. México [mechiko]. Z pravopisného hľadiska sa pri slovách s písmenom x uplatňuje etymologický princíp, čiže zachováva sa písanie i/y podľa pôvodného jazyka, porov. xylofón (z gréckeho xýlon a fōné) a oxid (prevzaté cez nemecké Oxid).

 

 

 

 

 

 

 


Otázka z 20. 01. 2014 bola zodpovedaná dňa 04. 02. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu písmeno X