Otázka:

Ako sa skloňujú podstatné mená ženského rodu zakončené na dvojhlásku -ia?

Heslá:

alergia, edícia, kancelária

Odpoveď:

Podstatné mená ženského rodu zakončené na -ia, napr. alergia, edícia, kancelária, sa skloňujú podľa vzoru ulica a v datíve a lokáli množného čísla majú dlhé prípony -ám, -ách – k alergiám, o edíciách, v kanceláriách.


Otázka z 07. 03. 2008 bola zodpovedaná dňa 10. 03. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu alergia