Otázka:

Ako je genitív množného čísla od slova epizóda: epizódiek alebo epizódok?

Heslá:

epizóda, epizódka

Odpoveď:

 

Od slova epizóda sa tvorí genitív množného čísla epizód, od zdrobneniny epizódka sa tvorí (vzhľadom na pravidlo o rytmickom krátení) genitív množného čísla epizódok. Pádové prípony genitívu množného čísla sa uvádzajú aj v Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003) a v Pravidlách slovenského pravopisu (2000) sprístupnených na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://slovniky.korpus.sk.

           


Otázka z 20. 01. 2014 bola zodpovedaná dňa 29. 01. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu epizóda