Otázka:

Treba v spojení súčasť University of Cambridge pridať pred anglický názov slovenské slovo univerzita (súčasť univerzity University of Cambridge)?

Heslá:

Cambridgeská univerzita

Odpoveď:

Názov University of Cambridge sa do slovenčiny bežne prekladá ako Cambridgeská univerzita (v takejto podobe sa uvádza názov univerzity aj ako samostatné heslo v 2. zväzku slovenského encyklopedického diela Encyclopaedia Beliana). Spisovnej slovenčine najlepšie zodpovedá formulácia súčasť Cambridgeskej  univerzity. Ak sa z nejakého dôvodu rozhodnete použiť v texte anglický názov University of Cambridge, nepovažujeme za potrebné uvádzať pred ním slovenské druhové pomenovanie univerzita, keďže význam anglického výrazu university na začiatku názvu je zrejmý aj tým používateľom slovenského jazyka, ktorí neovládajú anglický jazyk.


Otázka z 20. 01. 2014 bola zodpovedaná dňa 29. 01. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Cambridgeská univerzita