Otázka:

Môžem popri slove testovanie používať v rovnakom význame slovo testovačky, napr. vo vete Testovačky deviatakov dopadli dobre?

Heslá:

testy, testovanie, testovačky

Odpoveď:

Slová testovačka, testovačky sa v slovenčine nepoužívajú na pomenovanie testovania žiakov. Nevidíme dôvod nahrádzať týmto výrazom (najmä v oficiálnom jazykovom prejave) zaužívané a všeobecne zrozumiteľné výrazy testovanie testy. Odporúčame Vám používať buď spojenie testovanie deviatakov dopadlo dobre, alebo testy deviatakov dopadli dobre.Otázka z 20. 01. 2014 bola zodpovedaná dňa 29. 01. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu testy