Otázka:

Ako sa správne nazýva pedagogický systém podľa Jána de La Salle? Ide o lassaliánsku, lassalianskú, lassaliansku či lassalskú pedagogiku?

Heslá:

lasaliánsky, lasaliánska pedagogika, Ján de La Salle

Odpoveď:

Od priezviska La Sallenemožno utvoriť vzťahové prídavné meno s dvoma ako lassaliánsky alebo lassalovský. Prídavné meno lassalovský sa v slovenčine používa v súvislosti s menom Nemca Ferdinanda Lassala, zakladateľa pravého krídla nemeckej sociálne demokracie v 60. rokoch 19. storočia.

            V súvislosti s pedagogickým odkazom sv. Jána de La Salle sa používajú spojenia lasaliánska škola, lasaliánska pedagogika.


Otázka z 20. 01. 2014 bola zodpovedaná dňa 29. 01. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu lasaliánsky