Otázka:

Kedy sa píše čiarka pred spojkou a? Je vhodné uviesť ju vo vete "Útok v podobe nezamestnanosti a forme krátenia príspevkov pre socialne slabších valcuje médiá"?

Heslá:

čiarka pred spojkou

Odpoveď:

 

Vo vete, ktorú uvádzate vo svojom e-maile, sa čiarka pred spojkou nepíše, lebo sa ňou pripájajú dva rovnocenné vetné členy rozvíjajúce slovo útok v podobe nezamestnanosti a vo forme krátenia –, teda vedľajšia veta začínajúca sa keď útok na pracujúcich mužov... sa pred spojkou nekončí, ale pokračuje. Prístavok sa vo vete vydeľuje čiarkami z oboch strán, a to aj v prípade, keď za ním nasleduje spojka a: Polieval som kvety, tradičné rastliny bytov, a zakopol som o vysávač. – Na schôdzi diskutoval Ján Novák, riaditeľ podniku, a Jozef Novotný, zástupca riaditeľa. – Spolupracovali s firmou ABC, a. s., a s inými stavebnými podnikmi.

Čiarka pred spojkou a sa píše aj v týchto prípadoch:

  1. ak za vsunutou vedľajšou vetou nasleduje spojka a pripájajúca ďalšiu hlavnú alebo nadradenú vetu, alebo viacnásobný vetný člen, napr. Spýtal sa, či prídem, a položil slúchadlo. – Do miestnosti vstúpil Ján, ktorého sme všetci poznali, a neznáma žena;
  2. ak je vedľajšia veta vložená za spojku a: Pôjdeme tam v sobotu, a ak nebude pršať, zostaneme do nedele;
  3. pred spojkovými výrazmi a preto, a tak, a teda, a predsa, a jednako, a pritom v inom ako zlučovacom význame;
  4. pred spojkovým výrazom a to, ak nejde o spojenie spojky a s ukazovacím zámenom to, napr. Neprišiel ani včera, a to som mu niekoľkokrát telefonovala;
  5. ak spojka a pripája časť viacnásobného vetného člena alebo rovnocenné vety so zreteľne iným významovým vzťahom ako zlučovacím (napr. stupňovacím, odporovacím alebo vylučovacím), v takýchto prípadoch sa však čiarka pred a písať nemusí, napr. Koniec jari je tu, a on sa ešte neukázal./Koniec jari je tu a on sa ešte neukázal. 

 


Otázka z 07. 03. 2008 bola zodpovedaná dňa 10. 03. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu čiarka pred spojkou