Otázka:

Aká je ženská podoba od slova básnik? Ak máme v jazyku slovo poet a poetka, ako bez použitia cudzieho slova nazvať ženu, ktorá básni? Básnička? Básniarka?

Heslá:

básnička

Odpoveď:

Vo význame „žena píšuca básne“ sa v slovenčine používa pomenovanie poetka. Označenie básnička zo slova básnik by bolo síce slovotvorne správne, ale toto slovo sa v slovenčine ustálene používa ako zdrobnenina k slovu báseň. Podoba básniarka by bola iba úpravou českého slova básnířka, ktoré je utvorené z podstatného mena mužského rodu básníř. V slovenčine však slovo básniar nemáme, preto podoba básniarka nie je vhodná.  


Otázka z 19. 01. 2014 bola zodpovedaná dňa 22. 01. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu básnička
Alebo položte odborníkom novú otázku:

Položiť otázku