Otázka:

Píšu sa tvary zámen Vy, Váš (atď.) v priamom písomnom styku na znak úcty s veľkým začiatočným písmenom iba vtedy, ak ide o formálny písomný styk, alebo aj pri neformálnom? Ak píšem krátky email bez oslovenia alebo správu na Facebooku, mám písať tieto zámená s veľkým písmenom?

Heslá:

vy, Váš v elektronickej komunikácii

Odpoveď:

 

Tvary zámen Ty, Vy, Tvoj, Váš sa v priamom písomnom styku (t. j. v korešpondencii) na znak úcty píšu s veľkým začiatočným písmenom aj v elektronickej komunikácii, a to tak oficiálnej, ako aj súkromnej. Takýto pravopis sa zachováva aj v prípade, keď je e-mail bez oslovenia, ale je adresovaný konkrétnej osobe.


Otázka z 17. 01. 2014 bola zodpovedaná dňa 31. 01. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 16 odpovedí k heslu vy