Otázka:

Ktorý tvar je správny: hongkongský alebo hongkonský?

Heslá:

hongkonský, hamburský, göteborský, habsburský, pchjongjanský, helsinský, volžský, konžský, bodrocký, balocký

Odpoveď:

 

 

Od cudzích názvov, ktorých slovný základ je zakončený na spoluhlásku g k, tvoríme prídavné meno z výslovnostných dôvodov s vynechaním koncových spoluhlások, napr. Hamburg – hamburský, Göteborg – göteborský, Pchjongjang – pchjongjanský, Habsburg – habsburský; Helsinki – helsinský, tak aj Hongkong – hongkonský. V niektorých cudzích názvoch sa koncové -g zachováva, napr. Haag – haagsky, alebo sa alternuje so spoluhláskou ž, napr. Volga – volžský, Kongo – konžský. V domácich názvoch sa spoluhlásky k, g alternujú so spoluhláskou c, napr. Bodrog – bodrocký, Balog – balocký.


Otázka z 17. 01. 2014 bola zodpovedaná dňa 27. 01. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu hongkonský