Otázka:

Ako sa má správne písať skratka názvu železničná stanica: žst., ŽST, ZST alebo ŽS?

Heslá:

železničná stanica, ŽST, žst., žel. st., ZST, ŽS

Odpoveď:

Pre pomenovanie železničná stanica sa v jazykovej praxi používajú až štyri skratky: ŽST, ŽS, žst. žel. st. Slovník skratiek a značiek (2004) zaznamenáva podobu žst. Z uvedených skratiek sú vhodné skratky ŽST, žst. žel. st. Skratka ŽS sa javí ako menej vhodná, lebo môže evokovať skratku názvu železničná spoločnosť. Skratka ZST nevyhovuje vôbec, lebo začiatočné písmeno nezodpovedá slovu železničná.


Otázka z 17. 01. 2014 bola zodpovedaná dňa 27. 01. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu železničná stanica