Otázka:

Považuje sa skrátený tvar "ministerstvo životného prostredia" za vlastné meno, t. j. treba ho písať s veľkým M?

Heslá:

ministerstvo, názvy ministerstiev

Odpoveď:

Podľa Pravidiel slovenského pravopisu (2000) sa za vlastné mená považujú iba plné názvy ministerstiev, t. j. Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, resp. aj Ministerstvo spravodlivosti SR, Ministerstvo životného prostredia SR. Spojenie ministerstvo životného prostredia sa nepovažuje za vlastné meno a píše sa s malým m.


Otázka z 17. 01. 2014 bola zodpovedaná dňa 24. 01. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 5 odpovedí k heslu ministerstvo