Otázka:

Prečo sa slovo e-mail neskloňuje ako slová hotel, motel, fotel, teda prečo je v hoteli, v moteli, vo foteli, ale v e-maile?

Heslá:

skloňovanie slova e-mail, v e-maile

Odpoveď:

Niektoré prevzaté neživotné podstatné mená mužského rodu zakončené na -el, v ktorých e nie je pohyblivé, ako napríklad fotel, motel, epitel, pastel, kartel, duel, skloňujeme podľa vzoru dub, ale v lokáli jednotného čísla majú príponu -i (v hoteli). Preto aj pri podstatnom mene e-mail sa často stretávame s tendenciou tvoriť lokál v jednotnom čísle s príponou -i: v mejli. Táto podoba však nie je gramaticky správna. Prevzaté slovo anglického pôvodu e-mail sa v slovenčine udomácnilo v podobách e-mail, email, mail mejl. Prvé dve podoby sa vyslovujú [imejl], druhé dve [mejl], takže toto slovo nemožno ani podľa pravopisu, ani podľa výslovnosti zaradiť medzi cudzie slová zakončené na -el. Skôr ho možno priradiť k podstatným menám ako email (vrchná náterová farba, vyslovuje sa [email]), detail a koktail, ktoré sa skloňujú podľa vzoru dub a v lokáli jednotného čísla majú pádovú príponu -e(v emaile, v detaile, v koktaile). Slovo e-mail skloňujeme bez výnimky podľa vzoru dub: e-mail – z e-mailu – k e-mailu – (čítať) e-mail – v e-maile (nie v e-maili) – s e-mailom, v množnom čísle: e-maily – z e-mailov – k e-mailom – (čítať) e-maily – v e-mailoch – s e-mailmi.          


Otázka z 17. 01. 2014 bola zodpovedaná dňa 23. 01. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu skloňovanie slova e-mail
Alebo položte odborníkom novú otázku:

Položiť otázku