Otázka:

Stretli ste sa už s výrazom webové sídlo? V úradných dokumentoch štátnej správy sa používa často. Nestačí výraz webová stránka?

Heslá:

webové sídlo, webová stránka, web page, website, web site

Odpoveď:

Anglický termín z výpočtovej techniky web page sa prekladá do slovenčiny ako webová stránka termín website (píše sa aj web site) sa prekladá ako miesto webových stránok alebo webová lokalita, novšie aj ako webové sídlo. Z jazykového hľadiska je spojenie webové sídlo gramaticky aj pravopisne správne. Rozdiel medzi pojmami webová stránka webové sídlo by Vám mohli presnejšie vysvetliť odborníci z oblasti výpočtovej techniky. 


Otázka z 17. 01. 2014 bola zodpovedaná dňa 24. 01. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu webové sídlo