Otázka:

Ako sa správne píšu názvy ulíc, napr. je Ulica M. Kukučína alebo Kukučínova ulica? V každom meste je to inak.

Heslá:

názvy ulíc, ulica

Odpoveď:

Pomenovanie ulice podľa význačnej osobnosti sa zvykne tvoriť od priezviska, ako napr. Štúrova ulica, Štefánikova ulica, Kukučínova ulica, alebo od celého mena (t. j. rodného mena a priezviska). Celé meno sa dá v názve ulice uviesť iba formou genitívneho prívlastku, napr. Ulica Ľudovíta Štúra (resp. Ulica Ľ. Štúra), Ulica Milana Rastislava Štefánika (Ulica M. R. Štefánika), Ulica Martina Kukučína (Ulica M. Kukučína). Predstavitelia jednotlivých obcí môžu zvoliť odlišné podoby názvu ulíc pomenovaných po tej istej osobnosti, takže v jednom meste môžu mať Kukučínovu ulicu a v druhom Ulicu Martina Kukučína. Pri písaní adresy je záväzný oficiálny názov ulice v konkrétnom meste, čo dnes už nie je vďaka internetu ťažké zistiť.


Otázka z 17. 01. 2014 bola zodpovedaná dňa 24. 01. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 8 odpovedí k heslu názvy ulíc