Otázka:

Ktorý tvar slova určiť je správny: určte miesto uloženia alebo určite miesto uloženia?

Heslá:

určte/určite

Odpoveď:

Sloveso určiť má v rozkazovacom spôsobe v 2. osobe jednotného čísla dvojtvar: urč! a urči! (porov. heslo určiť v Krátkom slovníku slovenského jazyka, 2003, ktorý je sprístupnený aj na webovej stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://slovniky.korpus.sk). Tak aj v druhej osobe množného čísla sú správne oba tvary: určte miesto uloženia aj určite miesto uloženia.


Otázka z 17. 01. 2014 bola zodpovedaná dňa 27. 01. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu určte/určite