Otázka:

Ako sa skloňuje priezvisko Adriá?

Heslá:

Adriá

Odpoveď:

Cudzie priezvisko Adriá možno vzhľadom na jeho (pre slovenčinu) veľmi netypické zakončenie ponechať nesklonné alebo ho možno skloňovať podľa vzoru chlap so zachovaním celej podoby priezviska – od Adriáa, Adriáovi, s Adriáom, podobne ako napr. cudzie priezviská zakončené na -ó, -ú (Szabó – Szabóa, Nehrú – Nehrúovi). Podľa dokladov z internetu sa však priezvisko Adriá bežne skloňuje podľa vzoru hrdina, teda tak, akoby bolo zakončené na krátku samohlásku a: reštaurácia Ferrana Adriu; Adriu zaujíma mongolská kuchyňa; zastávka u svetoznámeho kuchára F. Adriu; spolupráca s Ferranom Adriom.


Otázka z 05. 03. 2008 bola zodpovedaná dňa 10. 03. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Adriá