Otázka:

Ako sa označuje syr s plesňou: "plesňový" alebo "plesnivý"?

Heslá:

plesňový, plesnivý

Odpoveď:

 

 

V spojení so slovom syr sa používa prídavné meno plesňový (porov. výklad prídavných mien plesňový plesnivý v Krátkom slovníku slovenského jazyka, 2003, ktorý je sprístupnený na webovej stránke nášho ústavu slovnik.juls.savba.sk).


Otázka z 16. 01. 2014 bola zodpovedaná dňa 23. 01. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu plesňový