Otázka:

Aká je správna podoba úradného jazyka v Indonézii?

Heslá:

indonézština

Odpoveď:

Správna podoba názvu úradného jazyka v Indonézii je indonézština. Jednoslovné názvy jazykov sa v slovenčine tvoria pomocou prípon -čtina, -ština -čina. Prípona -čtina sa uplatňuje pri tvorení názvov od prídavných mien zakončených na -cký, napr. anglický – angličtina, grécky – gréčtina. Od prídavných mien zakončených na príponu -ský, pred ktorou je samohláska alebo sykavka, sa názvy jazykov tvoria príponou -ština, napr. český jazyk čeština, francúzsky jazyk – francúzština. Ak je pred príponou -ský spoluhláska (okrem sykaviek), názvy sa tvoria pomocou prípony -čina, napr. slovenský jazyk – slovenčina, nórsky jazyk – nórčina, latinský jazyk – latinčina. Medzi názvami jazykov sú však aj výnimky, pri ktorých sa neuplatňuje uvedené pravidlo a ich podobu možno odôvodniť iba ustálenosťou, napr. čínsky jazyk – čínština. 


Otázka z 04. 03. 2008 bola zodpovedaná dňa 05. 03. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu indonézština
Alebo položte odborníkom novú otázku:

Položiť otázku