Otázka:

Ako pomenovať človeka, ktorý robí transkripciu? Je to transkriptor, transkribtor alebo transkribátor?

Heslá:

transkriptor

Odpoveď:

Pre človeka, ktorý transkribuje, odporúčame používať označenie transkriptor (podľa latinského scriptor „pisár; spisovateľ, básnik“).


Otázka z 16. 01. 2014 bola zodpovedaná dňa 23. 01. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu transkriptor