Otázka:

Je tvar wordovský, napríklad v spojení wordovský dokument, správny?

Heslá:

wordový, wordovský, webový, webovský, internetový, internetovský

Odpoveď:

 

 

Správne je prídavné meno wordový (tak ako webový, internetový), čiže dané slovné spojenie má mať podobu wordový dokument. Príponou -ovský sa tvoria vzťahové prídavné mená od názvov osôb, napr. syn – synovský (synovský vzťah), otec – otcovský (otcovská rada), hosť – hosťovský (hosťovská izba), sudca – sudcovský (sudcovský talár), alebo od osobných mien, napr. Jób – jóbovský (jóbovská zvesť), Silvester – silvestrovský (silvestrovský večer), Štúr – štúrovský (štúrovské hnutie), Bernolák – bernolákovský (bernolákovská slovenčina).


Otázka z 16. 01. 2014 bola zodpovedaná dňa 23. 01. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu wordový