Otázka:

Ako sa správne píše predložka z/zo v spojení so slovom Chicago?

Heslá:

Chicago, zo Chicaga

Odpoveď:

V USA sa názov mesta Chicago vyslovuje rozlične a aj v anglických slovníkoch sa pri tomto názve uvádza zvyčajne niekoľko výslovností. Slovenskej kodifikácii zodpovedá iba výslovnosť [šikágo], ktorá sa uvádza v Pravidlách slovenského pravopisu (2000) sprístupnených aj v elektronickej verzii na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://slovniky.korpus.sk. Ako ste správne uvideli, táto výslovnosť si vyžaduje vokalizáciu predložky a správna je písomná  podoba spojenia zo Chicaga.


Otázka z 16. 01. 2014 bola zodpovedaná dňa 23. 01. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Chicago