Otázka:

Je spisovné spojenie prečistné rozdružovanie?

Heslá:

prečistný, prečisťovací, prečisťujúci

Odpoveď:

V slovenčine máme síce prídavné meno očistný, ale to je utvorené od podstatného mena očista. Prídavné meno prečistný nemá oporu v existujúcom podstatnom mene, a preto ho nepovažujeme za správne utvorené.Význam „ktorý prečisťuje“ Vám odporúčame vyjadrovať činným príčastím prečisťujúci (prečisťujúce magnetické rozdružovanie), resp. možno používať prídavné meno prečisťovacís významom „určený, používaný na prečisťovanie“.


Otázka z 16. 01. 2014 bola zodpovedaná dňa 23. 01. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu prečistný