Otázka:

Ako mám správne písať prídavné meno odvodené od slova Kodaň: kodaňský alebo kodanský?

Heslá:

kodanský

Odpoveď:

Pri tvorení prídavných mien príponou -ský od sídelných názvov zakončených na mäkkú spoluhlásku nastáva alternácia mäkkej spoluhlásky na tvrdú, napr. Viedeň – viedenský, Sereď – seredský, Poznaň – poznanský, tak aj Kodaň – kodanský. Prídavné meno kodanský nájdete v takejto podobe aj v Pravidlách slovenského pravopisu (2000), ktoré sú v elektronickej podobe sprístupnené na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://slovniky.korpus.sk.  


Otázka z 16. 01. 2014 bola zodpovedaná dňa 23. 01. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu kodanský