Otázka:

Prečítal som si, že slovo tunel sa skloňuje ako vzor dub, ale lokál singuláru je podľa vzoru stroj, t. j. v tuneli, nie v tunele. Platí to aj pre akuzatív plurálu?

Heslá:

tunel - skloňovanie

Odpoveď:

Slovo tunel sa skloňuje podľa vzoru dub, iba v lokáli jednotného čísla má pádovú príponu -i (ako vzor stroj), t. j. v tuneli. Takto sa skloňujú niektoré neživotné podstatné mená mužského rodu zakončené na -el, ktoré sú cudzieho pôvodu, napr. panel – na paneli – dva panely, hotel – v hoteli – dva hotely, areál – v areáli – dva areály, seriál – v seriálidva seriály, ako aj tunel – v tuneli – dva tunely. V nominatíve a v akuzatíve množného čísla má podstatné meno tunel príponu -y, t. j. správny tvar akuzatívneho spojenia, na ktoré ste sa spytovali, je cez dva veľké tunely. Pri podobných slovách sa v Pravidlách slovenského pravopisu aj v Krátkom slovníku slovenského jazyka, ktoré sú sprístupnené aj v elektronickej verzii na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://slovniky.korpus.sk, uvádza okrem prípon genitívu a lokálu jednotného čísla aj prípona nominatívu množného čísla (ktorá je pri vzore dub zhodná s príponou v akuzatíve).


Otázka z 16. 01. 2014 bola zodpovedaná dňa 23. 01. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu tunel - skloňovanie