Otázka:

Ako mám správne písať názov pod lesom v Dolnom Smokovci?

Heslá:

Dolný Smokovec, Vysoké Tatry, Pod lesom, Spišská Nová Ves, Nové Mesto nad Váhom, Plavecké Podhradie, Ladislavov Dvor, Čierna Voda

Odpoveď:

Podľa Štatistického lexikónu obcí Slovenskej republiky (z r. 2002) aj podľa 1. zväzku Slovníka súčasného slovenského jazyka z r. 2006 nie je Dolný Smokovec samostatná obec, ale časť mesta Vysoké Tatry, preto pri miestnom názve Pod lesom nejde o pomenovanie časti obce. Názov Pod lesomDolnom Smokovci funguje ako pomenovanie sídliska a zastávky Tatranských elektrických železníc na trase Poprad – Starý Smokovec.

Pri viacslovných názvoch sídlisk neplatí pravidlo o písaní všetkých plnovýznamových slov s veľkým začiatočným písmenom, ako je to napríklad pri názvoch obcí a častí obcí – Spišská Nová Ves, Nové Mesto nad Váhom, Plavecké Podhradie (názvy obcí), Ladislavov Dvor, Čierna Voda (názvy častí obcí). Názov Pod lesom by sa preto nemal písať s veľkým začiatočným písmenom v slove les. Veľké začiatočné písmeno vo viacslovnom názve, ktorý nepomenúva štát, krajinu, obec, časť obce, hrad alebo zámok, by sa písalo v prípade, ak by jeho súčasťou bolo iné vlastné meno, napr. Pod Hrebienkom, Nad Bielym krížom.


Otázka z 01. 03. 2008 bola zodpovedaná dňa 05. 03. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Dolný Smokovec