Otázka:

Prídavné meno "možný" patrí k akostným alebo k vzťahovým prídavným menám?

Heslá:

možný

Odpoveď:

Prídavné meno možný sa zaraďuje k akostným prídavným menám, lebo je to primárne, neodvodené prídavné meno.


Otázka z 15. 01. 2014 bola zodpovedaná dňa 23. 01. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu možný