Otázka:

Aký je tvar slova odkundes v nominatíve množného čísla?

Heslá:

odkundesi

Odpoveď:

Slovo odkundes sa skloňuje podľa vzoru chlap a v nominatíve množného čísla má podľa  2. zväzku Slovníka slovenského jazyka (1960) dvojtvar odkundesi/odkundesovia. V jazykovej praxi sa takmer výlučne používa tvar odkundesi, ktorý Vám odporúčame uprednostniť.

 

 


Otázka z 15. 01. 2014 bola zodpovedaná dňa 17. 01. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu odkundesi